Zaznacz stronę

Ubezpieczenie OC to jedna z najważniejszych kwestii, o których należy pamiętać przy okazji rejestracji pojazdu. Bez ważnej polisy nie uda się bowiem zarejestrować nowego ani używanego auta, niezależnie czy zostało kupione w Polsce, czy poza granicami naszego kraju. Jeżeli zdecydujesz się wyjechać na ulicę nie mając wymaganego ubezpieczenia, musisz liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi oraz z brakiem ochrony w razie kolizji czy wypadku na drodze.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe

W Polsce istnieje obowiązek ciągłego ubezpieczenia każdego zarejestrowanego pojazdu od odpowiedzialności cywilnej (OC). Zobowiązanie powstaje w momencie pierwszej rejestracji samochodu w naszym kraju. Co istotne, składki trzeba opłacać nawet wtedy, gdy pojazd nie jest używany, uległ awarii albo został uszkodzony w wypadku. Bez ważnego, aktualnego OC z aktywną ochroną ubezpieczeniową, wydział komunikacji (właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania) odmówi Ci dokonania rejestracji samochodu na dane nowego właściciela. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, na czyje nazwisko wydano polisę.

Obowiązek wykupienia polisy OC powstaje:

  • w dniu pierwszej rejestracji pojazdu w urzędzie komunikacji – w przypadku nowych pojazdów zakupionych w salonie u dealera;
  • w dniu pierwszej rejestracji w Polce – dla samochodów używanych, sprowadzonych z zagranicy;
  • najpóźniej w dniu wygaśnięcia polisy – przy zakupie samochodu zarejestrowanego, z ważnym OC poprzedniego właściciela. Trzeba pamiętać, że taka polisa nie wznowi się automatycznie;

Kary za brak ubezpieczenia OC

Kary za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia samochodu od odpowiedzialności cywilnej nalicza Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ich wymiar zależy od typu pojazdu i okresu nieposiadania ważnej polisy. Stawki zmieniają się co roku i wiążą się z rokrocznie aktualizowaną wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kara za brak ubezpieczenia OC w zależności od rodzaju pojazdu:

  • samochody osobowe – równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • samochody ciężarowe, autobusy i ciągniki samochodowe – równowartość 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kara w zależności od czasu nieposiadania ciągłej ochrony OC:

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej;
  • od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej;
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

Jeżeli zamierzasz wyjechać swoim samochodem na drogi publiczne, musisz bezwzględnie posiadać ważną polisę OC. Niezachowanie ciągłości ubezpieczenia w najlepszym wypadku może skutkować mandatem w wysokości 50 zł. Pamiętaj jednak, że funkcjonariusz policji drogowej ma obowiązek zgłosić brak OC do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ta instytucja nakłada znacznie dotkliwsze kary – od 840 do nawet 4200 złotych. Jeżeli nieubezpieczonym samochodem spowodujesz wypadek, odszkodowanie (zarówno za wyrządzone szkody na mieniu osoby trzeciej, jak i szkody osobowe) trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni. Kwoty odszkodowań sięgają z kolei nawet setek tysięcy złotych.

Zachowanie polisy OC poprzedniego właściciela samochodu

Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nabywca używanego pojazdu może zachować ubezpieczenie OC sprzedawcy, czyli poprzedniego właściciela. Co istotne, sprzedawca musi przekazać taką polisę razem z innymi dokumentami związanymi z dokonaniem transakcji kupna samochodu używanego. Jeżeli kupisz taki pojazd, udajesz się z polisą OC wystawioną na nazwisko poprzedniego właściciela do wydziału komunikacji właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania i dokonujesz tam rejestracji auta. Jeżeli sprzedawca nie posiadał OC albo kończyło się ono w dniu sprzedaży pojazdu, najpóźniej następnego dnia musisz wykupić nowe ubezpieczenie i wraz z nim dokonać przerejestrowania.

Trzeba także sprawdzić, czy poprzedni właściciel opłacił całą składkę, czy też płacił ją w ratach. W przypadku drugiej możliwości to na nabywcę samochodu przechodzi obowiązek pokrycia kolejnych rat. Polisę OC sprzedawcy warto sprawdzić w każdym przypadku, jeżeli zamierzasz z niej korzystać. Czasem okazuje się, że któraś z należności nie została uregulowana i mimo posiadania potwierdzenia zawarcia umowy z ubezpieczycielem, auto nie jest objęte ochroną w ramach polisy.

Rekalkulacja składki OC

Nabywca powinien zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego fakt zakupienia samochodu, aby ubezpieczyciel mógł dokonać rekalkulacji składki. W takich przypadkach nierzadko okazuje się, że nowy właściciel posiada niższe ulgi i konieczna będzie dopłata. Zdarzają się też sytuacje odwrotne, gdy to nabywcy należy się zwrot części składki. Nawet jeżeli nie zgłosisz faktu nabycia auta używanego towarzystwu ubezpieczeniowemu, Twoja ochrona w ramach polisy nie wygaśnie – w razie wypadku ubezpieczyciel wypłaci stronom należne odszkodowanie, ale równocześnie może wezwać Cię – nowego właściciela samochodu – do zapłaty różnicy w cenie polisy OC. Pamiętaj też o tym, że sprzedawca auta ma obowiązek zgłosić do swojego ubezpieczyciela fakt sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni, co oznacza, że prawdopodobnie firma ubezpieczeniowa samoistnie zwróci się do Ciebie, informując o potrzebie rekalkulacji  składki. Na cenę OC wpływa wiele czynników pozwalających ocenić indywidualne ryzyko ubezpieczeniowe.

Polisa OC przejęta od poprzedniego właściciela samochodu nie przedłuża się automatycznie na kolejny okres. Nie należy o tym zapominać, dlatego że inaczej dzieje się w przypadku ubezpieczenia wykupionego przez Ciebie, które samoistnie wydłuży czas swojego obowiązywania, jeżeli nie zadecydujesz inaczej. Wielu kierowców nie wie o tym, że polisa sprzedawcy auta wygasa w terminie określonym w umowie z towarzystwem i nierzadko ponosi przykre konsekwencje, nieświadomie przerywając ciągłość ubezpieczenia OC.

Rejestracja samochodu a nowa polisa OC

Pamiętaj, że nic nie stoi na przeszkodzie, by wypowiedzieć umowę poprzedniego właściciela samochodu i zawrzeć nową polisę. Sprzedawca auta ma prawo wówczas ubiegać się o zwrot części zapłaconej i niewykorzystanej składki. Jeżeli zależy Ci na wykupieniu innego ubezpieczenia, dlatego że udało Ci się znaleźć wyjątkowo atrakcyjną ofertę, a wyszukane przez Ciebie lub doradcę ubezpieczeniowego tanie OC odpowiada Twoim potrzebom znacznie lepiej niż mniej korzystna polisa Twojego poprzednika, w dowolnym momencie możesz wypowiedzieć umowę zbywcy w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Praktycznym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy zależy Ci na sprawnym działaniu i szybkim zakończeniu formalności związanych z rejestracją samochodu, będzie skorzystanie z internetowego kalkulatora OC/AC (dzięki temu możesz sprawdzić tanie oc online). Przydatne i darmowe narzędzie pozwoli Ci dokładnie sprawdzić, które oferty ubezpieczeń komunikacyjnych najlepiej pasują do Twoich finansowych możliwości.

Jeżeli oferta towarzystwa ubezpieczeniowego poprzedniego właściciela samochodu okaże się zbyt kosztowna, masz prawo z niej zrezygnować. Jeśli zdecydujesz się na podjęcie takiego kroku, nie zapomnij o tym, by nowe OC było już ważne najpóźniej w dniu wypowiedzenia starej polisy.

Niezachowanie ciągłości ochrony OC w ramach ubezpieczenia wiąże się nie tylko z dotkliwymi karami od UFG, ale również z tym, że wydział komunikacji odmówi dokonania rejestracji samochodu. Żeby uniknąć przykrych konsekwencji, należy pamiętać o tym, by mieć ważną polisę. Jeżeli nabywasz nowy samochód, obowiązek wykupienia OC pojawia się w momencie rejestracji pojazdu w urzędzie. Jeśli jednak kupisz samochód używany, możesz zachować polisę poprzedniego właściciela. Wystarczy, że poinformujesz o tym towarzystwo ubezpieczeniowe, które dokona rekalkulacji składki. Masz również prawo zrezygnować ze starej polisy swojego poprzednika i podpisać nową umowę na swoje dane, decydując się na tanie OC dostosowane do Twoich potrzeb. Najważniejsze okaże się w tym przypadku zachowanie ciągłości ubezpieczeniowej.